Pradžia

Šioje pamokoje:

  • susipažinsite su 13 naujų kanji;
  • išmoksite žodžius, rodančius pagarbų davimą ir gavimą;
  • išmoksite sąlygos sakinių formą „ba“;
  • susipažinsite su junginiais „pradėti...“, „pabaigti...“, „tęsti...“
Pradėkite, pasirinkdami viršuje esantį skyrelį „raštas“.
The Japan Foundation